இன்றும் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து மரணம் – இலங்கையில் தொடரும் அவலம்


இன்றும் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து மரணம் – இலங்கையில் தொடரும் அவலம்

எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையங்களில் வரிசையில் நிற்பவர்கள் மயங்கி விழுந்து மரணிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

சனிக்கிழமை, வத்தேகம- உட.தலவின்னவில் 71 வயதான ஒருவர் மயங்கிவிழுந்து உயிரிழந்தார். இந்நிலையில், கடவத்தையில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்தில் வரிசையில் நின்றுக்கொண்டிருந்தவர்களில் 70 வயதான ஒருவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார்.

இன்​று(21) மீரிகமவில் உள்ளி எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்தில் நின்றிருந்தவர்களில் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து மரணமடைந்துள்ளார்.