தங்கத்தின் விலை வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளது!


தங்கத்தின் விலை வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளது!

தங்கத்தின் விலை சடுதியாக உயர்வு

தங்கத்தின் விலை வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளது

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான ரூபாயின் பெறுமதி உயர்ந்தமையால் தங்கத்தின் விலை வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளதாக அகில இலங்கை தங்க ஆபரண வர்த்தக சங்கத்தின் பொருளாளர் ராமன் பாலசுப்ரமணியம் தெரிவித்தார்.

இதற்கமைய, கொழும்பு – செட்டியார் தெருவில் இன்று 24 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்று ஒரு இலட்சத்து 70 ஆயிரத்து 500 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேநேரம், 22 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்று ஒரு இலட்சத்து 57 ஆயிரத்து 480 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு காரணமாக 15,000 முதல் 17,000 ரூபா வரையில் தங்கம் குறைவடைந்துள்ளதாக அகில இலங்கை தங்க ஆபரண வர்த்தக சங்கத்தின் பொருளாளர் ராமன் பாலசுப்ரமணியம் தெரிவித்தார்.

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான ரூபாயின் பெறுமதி உயர்ந்தமையால் தங்கத்தின் விலை வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளதாக அகில இலங்கை தங்க ஆபரண வர்த்தக சங்கத்தின் பொருளாளர் ராமன் பாலசுப்ரமணியம் தெரிவித்தார்.

இதற்கமைய, கொழும்பு – செட்டியார் தெருவில் இன்று 24 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்று ஒரு இலட்சத்து 70 ஆயிரத்து 500 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேநேரம், 22 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்று ஒரு இலட்சத்து 57 ஆயிரத்து 480 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு காரணமாக 15,000 முதல் 17,000 ரூபா வரையில் தங்கம் குறைவடைந்துள்ளதாக அகில இலங்கை தங்க ஆபரண வர்த்தக சங்கத்தின் பொருளாளர் ராமன் பாலசுப்ரமணியம் தெரிவித்தார்.

ஏனைய புதிய செய்திகள் – இதையும் பாருங்கள்!

தங்கத்தின் விலை வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளது