முரளி மற்றும் சங்ககாரவுக்கு கிடைத்த புதிய பதவிகள்

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


முரளி மற்றும் சங்ககாரவுக்கு கிடைத்த புதிய பதவிகள்

இலங்கை கிரிக்கெட்டை முன்னேற்றுவதற்காக இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சிற்கு ஆலோசனைக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ லங்கா கிரிக்கட்டின் அபிவிருத்திக்கான இந்த தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த குழுவின் தலைவராக அரவிந்த த சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ரொஷான் மஹனாம, முத்தையா முரளிதரன் மற்றும் குமார் சங்கக்கார ஆகியவர்கள் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

செயலாளராக ருவன் கரகல நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவினால் இன்று (05) குறித்த குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.