கொழும்பில் காணிகளின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


கொழும்பில் காணிகளின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்

கொழும்பில் நில மதிப்புகள் 2020 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் சராசரியாக 4.6 சதவீதம் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இரு ஆண்டு நில விலைக் குறியீட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு மாவட்டத்தின் நில மதிப்பீட்டு குறிகாட்டி (land value index) 2020ம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் 145.2 ஐ எட்டியது, இது ஆண்டுக்கு 4.6 சதவிகிதம் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது,

அரை ஆண்டு அடிப்படையில் நில மதிப்பீட்டு குறிகாட்டி 2.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. எனினும், நில மதிப்பீட்டு குறிகாட்டியின் அதிகரிப்பின் அளவு சமீபத்திய காலங்களில் காணப்பட்ட வீழ்ச்சிக்கு ஏற்ப இருந்தது.

கூடுதலாக, நில மதிப்பீட்டு குறிகாட்டி 2020 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியுடன் ஒப்பிடும்போது, இரண்டாவது பாதியில் 2.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

நில மதிப்பீட்டு குறிகாட்டியின் அனைத்து துணை குறிகாட்டிகளும் ஒட்டுமொத்த அதிகரிப்புக்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளன. குடியிருப்பு நில மதிப்பீட்டு குறிகாட்டி அதிகபட்ச வருடாந்திர அதிகரிப்பு 4.7 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது.

கொழும்பு மாவட்டத்தில் ஐந்து பிரதேச செயலக பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய நில விலைக் குறியீடு 1998 முதல் 2008 வரை ஆண்டு அடிப்படையிலும், 2009 முதல் 2017 வரை அரைகுறை அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்து, 2017 முதல், கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பிரதேச செயலக பிரிவுகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் அதன் புவியியல் பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்பட்டது,

எனவே இது 2017 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியை அடிப்படைக் காலமாக கருதி மறுவடிவமைக்கப்பட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் பாதியில் இருந்து நில மதிப்பீட்டு குறிகாட்டி என மறுபெயரிடப்பட்டு அரை வருடாந்திர அடிப்படையில் வெளியிடப்படுகிறது.

நில பயன்பாட்டின் மாறுபட்ட தன்மை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைப் பேணுவதன் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு, குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் தொழில்துறை நிலங்களுக்கான மூன்று துணை குறிகாட்டிகள் ஒவ்வொரு பிரதேச செயலக பிரிவுக்கும் தனித்தனியாக கணக்கிடப்படுகின்றன.