இன்று வெளியான அதி விஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்பில் இருந்த குற்றச்சாட்டுக்களுக்காக கைது செய்யப்படும் நபர்களை மறுவாழ்வளிப்பதற்கான புதிய விதிமுறைகளுடன் கூடிய வர்தமானி அறிவித்தல் வௌியிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இன்று வெளியான அதி விஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

 

 

You may also like...