05 ஆயிரத்துக்கு அதிகமான முஸ்லிம்கள் வசிக்கும் பிரதேசங்களுக்கு முஸ்லிம் மரண பரிசோதகர்?

ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமாக முஸ்லிம் மக்கள் வசிக்கும் அனைத்து பிரதேச செயலக பிரிவுகளிலும் முஸ்லிம் மரண பரிசோதகரை நியமிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

எனினும் இவ்வாறு இன ரீதியான அடிப்படையில் அரச நியமனங்களை வழங்குவது அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது என சில பிரதேச செயலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இனவாத அடிப்படையில், அரச சேவையில் இதுவரை நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டதில்லை எனவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

You may also like...