கடந்த ஆண்டில் பாராளுமன்றத்திற்கு 100 வீதம் வருகை தந்த உறுப்பினர்கள்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சபைக்கு வருகை தரும் வீதம் தொடர்பான தகவல்கள் வௌியாகியுள்ளன.

சபாநாயகர் உட்பட இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் பதினான்கு எம்.பி.க்கள் 100% வாக்குப்பதிவை பதிவு செய்துள்ளனர்.

எதிர்க்கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் இதில் இல்லை. முஸ்லிம் எம்.பி. ஒருவர் மாத்திரம் இதில் உள்ளடங்கியுள்ளார்.

100% வாக்குப்பதிவை பதிவு செய்துள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட 2020 ஆகஸ்ட் முதல் 2021 மார்ச் வரையான காலப்பகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வருகை தரவுகளின் அடிப்படையில் Manthri.lk இல் இந்த தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

இத்தகவலின் படி, இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் 100% வருகையை பதிவு செய்த 14 எம்.பி.க்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள்.

அவர்களில் ஐந்து பேர் சமகி ஜன பலவேகய கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மக்கள் பிரதிநிதிகள். மீதமுள்ள ஒன்பது பேர் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுவைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்களில் இரண்டு தேசிய பட்டியல் எம்.பி.க்களும் உள்ளனர்.

Manthri.lk வலைத்தள தகவளின்படி, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சியின், சாமிந்த விஜேசிரி, கயந்த கருணாதிலக, ஹேஷா விதானகே, லக்ஸ்மன் கிரியெல்ல, முஜிபுர் ரஹ்மான் ஆகிய ஐந்து உறுப்பினர்கள் 2020 ஆகஸ்ட் முதல் மார்ச் 2021 வரை ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற கூட்டத்திலும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கயாஷன் நவநந்தா, ஜகத் குமாரா, மதுர விதானகே, மஹிந்த யாப்ப அபேவர்தன, சாகர கரியவாசம், சாந்த பண்டார, சுதத் மஞ்சுல, உபுல் மகேந்திர ராஜபக்ஷ மற்றும் யாதமினி குணவர்தன ஆகியோரும் இதில் அடங்குகின்றனர்.

50% குறைவான வரவு தரும் உறுப்பினர்கள்

நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரபூர்வ வலைத்தளமான Manthri.lk இன் தகவலின்படி, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சபைக்கு ஆகஸ்ட் 2020 முதல் மார்ச் 2021 வரை நடைபெற்ற 63 அமர்வுகளின் 50% க்கும் குறைவான வரவுப்பதிவில் 11 உறுப்பினர்களைக் காட்டுவதாக Manthri.lk வலைத்தளம் தெரிவித்துள்ளது.

அவர்களில் ஏழு பேர் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள். மீதமுள்ளவர்கள் சிங்கள மக்களின் பிரதிநிதிகள். அதில் எந்த முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளும் இல்லை.

ராஜவரோதயம் சம்பந்தனுக்கு 20 சதவீதமும், விஜயதாச ராஜபக்ஷவுக்கு 30 சதவீதமும் உள்ளது.

மேலும் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் 36%, பழணி திகாம்பரம் 38%, டிரான் அலெஸ் 44%, சு. நோகரடலிங்கம் 46%, சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் 46%, திலும் அமுனுகம 48%, விமல் வீரவன்ச 48%, சி.வி.விக்னேஸ்வரன் 49%, ஜீவன் தொண்டமன் 49% என்ற அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்றுள்ளனர்.

50 சதவீதத்திற்கும் குறைவான வரவுகளைக் கொண்ட சிங்கள எம்.பி.க்கள் அனைவரும் ஆளும் கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.

You may also like...