பொது மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி

நாட்டில் பயணத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக மாவட்ட ரீதியில் விசேட அவசர தொடர்பு மத்திய நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன் தொலைபேசி இலக்கங்கள் வருமாறு..
பொது மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி

You may also like...