இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆசியாவின் ராணி

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆசியாவின் ராணி

உலகின் மிகப்பெரிய “Blue Sapphire – நீல மாணிக்கம்” எனக் கூறப்படும் மாணிக்க கல் பாறை ஒன்று இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த மாணிக்க கல் பாறைக்கு ´ஆசியாவின் ராணி´ என பெயரிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குறித்த நீல மாணிக்கம் 310 கிலோ எடையுடைய என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஹொரன பிரதேசத்தில் குறித்த நீல மாணிக்க கல் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இன்றைய இலங்கை செய்திகள்