யோகானி டி சில்வாவுக்கு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள பரிசு

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


யோகானி டி சில்வாவுக்கு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள பரிசு

அண்மையில் பிரபலமான இலங்கையின் பாடகி யோகானி டி சில்வா வுக்கு காணி ஒன்றை வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அதன்படி, பத்தரமுல்லை ரொபட் குணவர்தன மாவத்தையில் அவருக்காக 9.68 பேர்சஸ் காணியை யோகானி டி சில்வா வுக்கு பரிசாக வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதுதொடர்பில் இன்றைய அமைச்சரவையில் பிரதமரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.