எதற்காகப் பதவி நீக்கப்பட்டேன்? சுசில் பிரேமஜயந்த அதிரடிக் கருத்து

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


எதற்காகப் பதவி நீக்கப்பட்டேன்? சுசில் பிரேமஜயந்த அதிரடிக் கருத்து

தம்மைப் பதவி நீக்கியமையானது தமது எதிர்கால அரசியலுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமையும் என முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் பதவி நீக்கப்பட்டமை சம்பந்தமாக இன்று செய்தியாளர்கள் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பிய போது அவர் இந்த கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

“நான் பதவி நீக்கப்பட்டதை ஊடகங்கள் மூலமே அறிந்துகொண்டேன். எதற்காகப் பதவி நீக்கப்பட்டேன் என்ற விடயம் கூறப்படவில்லை.

ஆனால் ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஒருவரைப் பதவியில் நிறுத்தவும் பதவியிலிருந்து நீக்கவும். இது ஒரு பெரிய விடயமல்ல. 2000 ஆம் ஆண்டிலேயே நான் அமைச்சராகப் பதவி வகித்திருக்கிறேன்.

எனக்கென்று தொழில்துறை இருக்கிறது. அதன்படி செயல்படத் தயாராக உள்ளேன். மரக்கறி விலைவாசிகள் அதிகரித்துள்ளமை விவசாய அமைச்சரின் தோல்வியாகும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை.

மக்களுக்காகவே முன்னிலையானேன். நான் அரசாங்கத்தில் சிரேஷ்ட உறுப்பினர் இல்லாவிட்டாலும், சிரேஷ்ட அரசியல்வாதியாவேன்” என்று சுசில் பிரேமஜயந்த கூறியுள்ளார்.

அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட சில முடிவுகளை விமர்சிக்கும் தனது முடிவில் அவர் உறுதியாக இருந்தாக கூறியுள்ளார்.