இம்முறை ஆசிய கிண்ண கிரிக்கட் தொடர் இலங்கையில்

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


இம்முறை ஆசிய கிண்ண கிரிக்கட் தொடர் இலங்கையில்

இம்முறை ஆசிய கிண்ண கிரிக்கட் தொடர் இலங்கையில்

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய கிண்ண ரி20 கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் இம்முறை இலங்கையில் இடம்பெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதனடிப்படையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 27 ஆம் திகதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி வரையில் இந்த போட்டித் தொடர் இடம்பெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.