கல்வி அமைச்சு எடுத்துள்ள புதிய தீர்மானம்

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


கல்வி அமைச்சு எடுத்துள்ள புதிய தீர்மானம்

கல்வி அமைச்சு எடுத்துள்ள புதிய தீர்மானம்

பாடசாலை நேரத்தை ஒரு மணித்தியாலமாக நீடிப்பது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சால் புதிய தீர்மானமொன்று எட்டப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி குறித்த ஒரு மணித்தியால நீடிப்பு தற்காலிகமாக கைவிடப்படுவதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

2022ஆம் ஆண்டிற்கான முதலாம் தவணைக்கான பாடசாலை கற்றல் செயற்பாடுகள் நாளைய தினம் ஆரம்பமாகவுள்ளன.

இந்த நிலையில் நாளை முதல் பாடசாலை நேரம் ஒரு மணித்தியாலம் நீடிக்கப்படுவதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

எனினும் கல்வி அமைச்சு எடுத்த அந்த தீர்மானம் தற்போது தற்காலிகமாக கைவிடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.