ஜனாதிபதி ரணில் வௌியிட்ட அதிவிஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

தமிழ் ​செய்திகள் இன்று


ஜனாதிபதி ரணில் வௌியிட்ட அதிவிஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

ஜனாதிபதி ரணில் வௌியிட்ட அதிவிஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

கடந்த ஜூலை 18 அன்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட அவசரகாலச் சட்டத்தின் சில விதிகள் திருத்தப்பட்டுள்ளன.

ஜனாதிபதியினால் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு வர்த்தமானியின் ஊடாக இந்த திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி ‘தேடல் மற்றும் கைது’ தொடர்பான குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவுகள் நீக்கப்பட்டு அதே குறியீட்டின் பிரிவுகள் 408 மற்றும் 410 முதல் 420 வரை அவசரகாலச் சட்ட விதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன் மேல் நீதிமன்றத்தில் தண்டனை விதிக்கப்படும் தண்டனை தொடர்பான குற்றவியல் சட்டத்தின் 365, 365 (ஏ) மற்றும் 365 (பி) அவசர உத்தரவுகளும் நீக்கப்பட்டுள்ளன