இலங்கை

வௌிநாடுகளில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு வாகனங்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும்

வௌிநாடுகளில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு வாகனங்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும்

வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இலங்கையர்கள், சட்டரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிகளில் நாட்டுக்கு பணம் அனுப்பும் போது,...

எனது மார்பகங்களுக்காக நான் பெருமையடைகிறேன்: ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர - ரணில் விடுத்த கோரிக்கை

எனது மார்பகங்களுக்காக நான் பெருமையடைகிறேன்: ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர – ரணில் விடுத்த கோரிக்கை

“எனது மார்பகங்கள் குறித்து நான் பெருமையடைகிறேன். 3 அழகிய குழந்தைகளுக்கு நான் தாய்பால்...