மீண்டும் ஞானசார தேரரை ஏமாற்றிய ரத்ன தேரர் – வெடித்தது சர்ச்சை

அத்துரலிய ரத்ன தேரர் தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து விலக மாட்டேன் என்று கூறியுள்ளார்.

தான் யாருடனும் ஒப்பந்தம் செய்யவில்லை எனவும், அதன்படி தான் பாராளுமன்ற உறுப்புரிமையில் இருந்து விலகமாட்டேன் எனவும் அத்துரலிய ரத்ன தேரர் அறிவித்துள்ளார்.

அத்துரலிய ரத்ன தேரர் பதவி விலகி, ஞானசார தேரர் அடுத்த மாதம் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக செல்ல உள்ளதாக செய்திகள் வௌியாகியிருந்தன.

ஆறுமாத காலத்திற்கே அத்துரலிய ரத்ன தேரரருக்கு பாராளுமன்றம் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகவும், அதன்படி தற்போது அந்தக் காலம் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் ஞானசார தேரர் கூறியுள்ளார்.

இது நம்பிக்கையில் அடிப்படையில் செய்துகொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கை என்பதால், அவர் பதவி விலகி தனக்கு அந்தப் பதவியை வழங்க வேண்டும் என்று ஞானசார தேரர் கூறியுள்ளார்.

எனினும் அந்தச் செய்தியை மறுத்துள்ள ரத்ன தேரர், தான் யாருடனும் அவ்வாறு உடன்படிக்கை செய்துகொள்ளவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *