இன்று காலை முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்கள்

கொழும்பு உட்பட 2 மாவட்டங்களின் 2 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனை இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார்.

கொழும்பு மாவட்டத்தின் சேரபுர கிராம சேவகர் பிரிவில் ஸ்ரீ ஆனந்தராம வீதியும், இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் கொட்டவல கிராமசேவகர் பிரிவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இன்று காலை 06 மணி முதல் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை இந்தப் பிரதேசங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *