வாகன இறக்குமதி தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானம்

இலங்கையில் வாகன இறக்குமதி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு செய்யப்பட மாட்டாது என எடுத்த தீர்மானம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம, பொல்கஹவெல பிரதேசத்தில் இன்று நடந்த நிகழ்வொன்றின் பின் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டபோது இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

இது தொடர்பில் அமைச்சர் மேலும் கூறும்பொது,

எதிர்காலத்தில் மைக்ரோ வாகனங்களையும் பயன்படுத்தலாம். இது சம்பந்தமாக அமைச்சர்கள் கலந்தாலோசித்து வருகிறோம் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

2 வருடங்களுக்கு இலங்கையில் வாகன இறக்குமதி செய்ய வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தோம். அது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம்.

தற்போது நூறு சதவீதம் இங்கு இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை. சில பாகங்கள் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அளவினை ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *