யாழ்ப்பாண மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை குறைகிறது

யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 06 ஆக குறைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

2020ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் பெயர் பட்டியலுக்கமைய யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து தெரிவாகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைகிறது.

தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் சட்டத்தரணி நிமல் புஞ்சிஹேவா இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்படி, யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்கான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிகள் எண்ணிக்கை 7இல் இருந்து 6ஆக குறைவடைகிறது.

இந்த உறுப்புரிமை கம்பஹா மாவட்டத்திற்கு வழங்கப்படுவதன் ஊடாக, அங்கிருந்து தெரிவாகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 18இல் இருந்து 19ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *