கொழும்பு வாழ் மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

கொழும்பில் பல பகுதிகளில் எதிர்வரும் 10 ஆம் திகதி காலை 9 மணிமுதல் 21 மணித்தியால நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படுமென தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

அதனடிப்படையில் கொழும்பு 1, 2, 3, 7, 8, 9, மற்றும் கொழும்பு 10,11 ஆகிய பகுதிகளிலேயே இவ்வாறு நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

அத்தியவசிய திருத்தப்பணிகள் காரணமாக இவ்வாறு நீர் வெட்டு கொழும்பு பிரதேசங்கள் சிலவற்றில் அமுபடுத்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

அத்துடன் கொழும்பு 04 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் குறித்த காலப்பகுதியில் குறைந்த அழுத்தத்திலேயே நீர் விநியோகிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *