மத்திய வங்கி ஆளுநருக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய அந்தஸ்து

மத்திய வங்கி ஆளுநருக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய அந்தஸ்து

இலங்கையின் அதிகார முன்னுரிமை வரிசைப் பட்டியலில் மத்திய வங்கி ஆளுநர் பதவியை 5ஆம் நிலையில் வைக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கமைய, தற்போது 5ஆம் நிலையில், உள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி, அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் மற்றும் பீல்ட் மார்ஷல் முதலான பதவிகளுக்கு நிகரான நிலையில், மத்திய வங்கி ஆளுநர் பதவி இடம்பெற்றுள்ளது.

நாட்டின் அதிகார முன்னுரிமை வரிசைப் பட்டியலில் முதல் நிலையில், ஜனாதிபதியும், இரண்டாம் நிலையில் பிரதமரும் உள்ளனர்.

மூன்றாம் நிலையில் சபாநாயகரும், நான்காம் நிலையில் பிரதம நீதியரசரும் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *