சீமெந்து தட்டுப்பாட்டுக்கு கிடைக்கப்போகும் தீர்வு

Cement shortage sri lanka - சீமெந்து தட்டுப்பாட்டுக்கு தீர்வு

சீமெந்து இறக்குமதியாளர்களுக்கும், நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவுக்கும் இடையில் நேற்று (02) சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

இதன்போது, சீமெந்து இறக்குமதிக்கான முன்பதிவுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகச் சீமெந்து நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

எனவே, எதிர்வரும் 3 வாரங்களுக்குள் அல்லது ஒரு மாதத்திற்குள் சீமெந்து தட்டுப்பாடு (Cement shortage sri lanka) முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்படம் என்றும் அதற்கான தீர்வு கிடைக்கும் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *