இலங்கைக்கு மற்றொரு நெருக்கடி – நிலமை மேலும் தீவிரமடையும் நிலமை

இலங்கைக்கு மற்றொரு நெருக்கடி - Today breaking news in Tamil

ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் இலங்கைக்கு நீண்ட கால வெளிநாட்டு நாணய வழங்குநர் இயல்புநிலை மதிப்பீட்டை (IDR) ´CCC´ இலிருந்து ´CC´ க்கு தரமிறக்கியுள்ளது.

இலங்கைக்கு அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கடைசி மதிப்பாய்வில் எதிர்பார்த்ததை விட மிக வேகமாக குறைந்துள்ளது, அதிக இறக்குமதி கட்டணம் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் வெளிநாட்டு நாணய தலையீடு ஆகியவற்றின் காரணமாக. அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து சுமார் USD 2 பில்லியன் வரை குறைந்துள்ளது, நவம்பர் இறுதியில் USD 1.6 பில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது.

இது ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான தற்போதைய வெளி கொடுப்பனவுகளுக்கு (CXP) சமமானதாகும்.

இது 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இருந்து சுமார் 4 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பில் வீழ்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

இலங்கையில் மோசமான வெளிநாட்டு பணப்புழக்க நிலைமை காரணமாக அதிக வெளிநாட்டு கடன் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பண வரவுகள் காரணமாக அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு குறைவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் எதிர்வரும் மாதங்களில் கடனை செலுத்துவதற்கான அதிக நிகழ்தகவு இருப்பதாக ஃபிட்ச் ரேட்டிங்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.