சிலிண்டர் வெடிப்பு - எடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானம் News in Tamil

எரிவாயு சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவங்கள் – எடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய தீர்மானம்

சமையல் எரிவாயுவுடன் தொடர்புடையதாக தீப்பரவல் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வினை நடத்துவதற்கு அரச இரசாயன …

Read More