தேவாலயத்தில் இருந்து மீட்ட குண்டு - காரணம் வௌியானது

தேவாலயத்தில் குண்டு வைக்கப்பட்டதற்கான காரணம் வௌியானது – பகீர் தகவலை வௌியிட்ட சந்தேகநபர்

பொரள்ளை கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் வெடிக்கும் வகையிலான வெடி குண்டொன்றை வைப்பதற்கான திட்டத்தை வகுத்தது …

Read More