யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக வரலாற்றில் முதல் சம்பவம்

யாழ் பல்கலைக்கழக வரலாற்றில் முதல் தடவையாக நடந்துள்ள விடயம்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக த்தில் 6 சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களைப் பேராசிரியர்களாப் பதவியுயர்த்துவதற்கு பல்கலைக்கழகப் பேரவை …

Read More