செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கிய விண்கலத்தை தயாரித்த இலங்கைப் பெண்

செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கிய விண்கலத்தை தயாரித்த இலங்கைப் பெண் பிராங்கோ-அமெரிக்க கூட்டு முயற்சியால் …

Read More