பியுமி ஹன்சமாலிக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து பஸ்ஸை கொழும்புக்கு திருப்பிய பிரபல அமைச்சர்

பியுமி ஹன்சமாலி உள்ளிட்ட குழுவினர் தனிமைப்படுத்தல் நடவடக்கைக்கு பண்டாரவளை நோக்கி பஸ் ஒன்றில் …

Read More