காத்தான்குடியில் 10 முதல் 15 வஹாப் பள்ளிவாசல்கள் – பிள்ளைகள் பாடசாலை செல்லாமல் மத்ரசா செல்கிறார்கள்

சஹ்ரான் ஹசீம் உயிரிந்திருந்தாலும் காத்தான்குடியில் இன்றும் பிரிவினைவாத வஹாப் சித்தாந்தம் மற்றும் அதனுடன் …

Read More