சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற உள்ளவர்களுக்கு விஷேட செய்தி

சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்படுவதற்கு எதிர்வரும் காலங்களில் எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் இரத்த பரிசோதனை முன்னெடுக்கப்படமாட்டாது …

Read More