வெலிக்கட சிறைச்சாலையில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளானவர் தொடர்பான தகவல்

வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் கொரோனா தொற்றுறுதியான கைதி, அங்குள்ள சிகை அலங்கார பிரிவில் பணியாற்றியதாக …

வெலிக்கட சிறைச்சாலையில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளானவர் தொடர்பான தகவல் Read More