​பொதுஜன பெரமுன மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான பொதுஜன பெரமுன மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி …

​பொதுஜன பெரமுன மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும் Read More