சீனாவின் அதிரடி – 77 நாடுகளிடம் கடன் தொகையை திரும்ப பெறாதிருக்க தீர்மானம்

கொவிட் 19 இற்கு எதிரான போராட்டத்தில் குறைந்த வளங்களைக் கொண்ட நாடுகளுக்கு உதவி வழங்கும் முகமாக திரும்ப செலுத்த வேண்டியுள்ள கடன் தொகையை இடைநிறுத்தியுள்ளது சீனா.

சீனாவின் அதிரடி – 77 நாடுகளிடம் கடன் தொகையை திரும்ப பெறாதிருக்க தீர்மானம் Read More