சுகாதார ஊழியர்களுக்கு ஜனாதிபதி வழங்கும் வெகுமானம்

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்காக தங்களை அர்ப்பணித்த சுகாதார துறை சார்ந்த ஊழியர்களை …

சுகாதார ஊழியர்களுக்கு ஜனாதிபதி வழங்கும் வெகுமானம் Read More

பாடசாலை மாணவர்கள் தொடர்பில் கல்வியமைச்சு வௌியிட்டுள்ள செய்தி

பாடசாலை மாணவர்கள் அனைவருக்கும் சுகாதார பாதுகாப்புக்கான சுரக்ஷா சுகாதார பாதுகாப்பு காப்புறுதி திட்டம் …

பாடசாலை மாணவர்கள் தொடர்பில் கல்வியமைச்சு வௌியிட்டுள்ள செய்தி Read More