மஹிந்தவின் கையொப்பத்துடன் கடுமையான எச்சரிக்கை

வாக்களிப்பு காலத்தில் அனைத்து அரச ஊழியர்களும் எந்தவொரு தொழிற்சங்கத்துடனும் நேரடி தொடர்பை கொண்ட …

மஹிந்தவின் கையொப்பத்துடன் கடுமையான எச்சரிக்கை Read More

கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள அஜித் ரோஹண

சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றாதவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பிரதி பொலிஸ் …

கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள அஜித் ரோஹண Read More