திடீரென இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட வைத்தியர் சுதத் சமரவீர மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்கள்

சுதத் சமரவீர வுக்கு எதிராக பொலிஸில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சுகாதார அமைச்சின் தொற்று …

Read More