சூரியன் ஏன் சிவப்பாக தோன்றுகிறது? காரணம் தெரியுமா? அறிவியல் தகவல்

கண்ணைக் கவரும் இந்தக் காட்சி நன்கு தெரிந்ததுதான். ஆனால் இது எப்படி நிகழ்கிறது என்று தெரியுமா?

சூரியன் ஏன் சிவப்பாக தோன்றுகிறது? காரணம் தெரியுமா? அறிவியல் தகவல் Read More

இந்த ஆண்டில் மூன்றாவது தடவையாக ஏற்படப் போகும் சந்திர கிரகணம்

எதிர்வரும் ஐந்தாம் திகதி இந்த ஆண்டின் மூன்றாவது சந்திரகிரகணம் நிகழவுள்ளது. இதன்படி, ஐந்தாம் …

இந்த ஆண்டில் மூன்றாவது தடவையாக ஏற்படப் போகும் சந்திர கிரகணம் Read More