இந்த ஆண்டின் முதலாவது சூரிய கிரகணம் நாளை – இலங்கையில் தென்படும் நேரங்கள்

2020ம் ஆண்டின் முதலாவது சூரியக்கிரகணம் நாளை(21) நிகழவுள்ளது. இதன்போது இலங்கையர்களினால் பகுதியளவிலான சூரிய …

இந்த ஆண்டின் முதலாவது சூரிய கிரகணம் நாளை – இலங்கையில் தென்படும் நேரங்கள் Read More