இலங்கையில் பிளாஸ்டிக் முட்டை மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு?

வவுனியாவில் செயற்கை முட்டைகளை பயன்படுத்தி சிற்றுண்டி தயாரித்து விற்பனை செய்த உணவக உரிமையாளருக்கு …

இலங்கையில் பிளாஸ்டிக் முட்டை மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு? Read More