சுற்றுலாப் பயணிகள் மூலம் நாட்டுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஆபத்து

இலங்கை வந்துள்ள வௌிநாட்டவர்களின் செயலால் நாட்டுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஆபத்து

இலங்கை வந்துள்ள வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் சுகாதார வழிகாட்டல்களை பின்பற்றாமல் செயற்படுவதன் காரணமாக …

Read More