தௌஹீத் ஜமாத் தீவிரவாத அமைப்புக்கள் 06 நாட்டில் உள்ளன

2013 – 2014 ஆண்டு காலப்பகுதியில் நாட்டில் நிலவிய இஸ்லாமிய பிரிவினைவாத செயற்பாடுகள் …

தௌஹீத் ஜமாத் தீவிரவாத அமைப்புக்கள் 06 நாட்டில் உள்ளன Read More