பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கல்வியமைச்சர் வௌியிட்டுள்ள செய்தி

கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர பரீட்சையை நடத்துவது தொடர்பில், பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர், …

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கல்வியமைச்சர் வௌியிட்டுள்ள செய்தி Read More