நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட 11 இஸ்லாமிய அமைப்புக்கள்

அடிப்படைவாத செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய 11 இஸ்லாமிய அமைப்புக்களை தடை செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. …

நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட 11 இஸ்லாமிய அமைப்புக்கள் Read More