கொழும்பில் புத்தர் உருவம் பொறித்த சாரி அணிந்த பெண்

புத்தர் சிலை உருவம் பதிக்கப்பட்ட சாரியை அணிந்துவந்த பெண் ஒருவர் நாரஹேன்பிட்டியில் வைத்து …

கொழும்பில் புத்தர் உருவம் பொறித்த சாரி அணிந்த பெண் Read More