ஜனாதிபதியின் பயணத்தை எவராலும் மாற்ற முடியாது

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் நாட்டை சரியான பாதையில் கொண்டு செல்லும் இப்பயணத்தை …

ஜனாதிபதியின் பயணத்தை எவராலும் மாற்ற முடியாது Read More