தர்காநகர் சிறுவன் தாக்கப்ட்ட சம்பவம் – பொலிஸார் தேவையான அதிகாரத்தையே பயன்படுத்தியுள்ளனர்

தர்காநகர் சிறுவன் விடயத்தில் பொலிஸார் தேவையான அதிகார பலத்தையே பயன்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Read More