05 மில்லியன் டொலர் கிடைக்கவில்லை – மைத்திரி மறுப்பு; முஸ்லிம் அமைப்பின் விளக்கம் இதோ!

உலக முஸ்லிம் லீக்கிடம் இருந்து ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்கடொலர் பெறப்பட்டதாக கூறப்படும் விடயத்தை …

Read More