துமிந்த சில்வா விடுதலை – ஹிருணிகா ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பிய கடிதம்

தனது தந்தையின் கொலையாளியான துமிந்த சில்வாவுக்கு, அநீதியான முறையில் பொது மன்னிப்பளித்தமை தொடர்பில் …

துமிந்த சில்வா விடுதலை – ஹிருணிகா ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பிய கடிதம் Read More

துமிந்த சில்வாவின் விடுதலை தொடர்பில் கேட்கப்பட்டுளள் 06 கேள்விகள்

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் கொலைக் குற்றவாளி என உயர் நீதிமன்றால் தீர்ப்பிடப்பட்டவருமான துமிந்த …

துமிந்த சில்வாவின் விடுதலை தொடர்பில் கேட்கப்பட்டுளள் 06 கேள்விகள் Read More

துமிந்த சில்வா விடுதலை செய்யப்பட்டார் – ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு

முன்னாள் அமைச்சர் பாரத லக்ஷ்மன் பிரேமசந்திரவின் படுகொலை வழக்கில் குற்றவாளியாக இனங்காணப்பட்டு, மரண …

துமிந்த சில்வா விடுதலை செய்யப்பட்டார் – ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு Read More