இலங்கையில் இயங்கும் துருக்கியின் இஸ்லாமிய பயங்கரவாத அமைப்பு

துருக்கி நாட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய மத பயங்கரவாத அமைப்பான “ஃபோடோ” அமைப்பு இலங்கை …

இலங்கையில் இயங்கும் துருக்கியின் இஸ்லாமிய பயங்கரவாத அமைப்பு Read More