தேங்காய்க்கு கட்டுப்பாட்டு விலை வைத்ததால் ஏற்பட்ட நிலை

தேங்காய்க்கான கட்டுப்பாட்டு விலை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சந்தையில் தேங்காய் தட்டுப்பாடு ஏற்ப்பட்டுள்ளதாக வர்த்தகர்கள் …

Read More